Dramatisk vedtektsforslag om Ája samisk senter

Lite_Aja[1]

Styret i Ája samisk senter har sendt forslag om nye vedtekter på høring. Gáivuona NSR mener forslaget er uakseptabelt ettersom det legges opp til at samiske organisasjoner ikke lenger skal ha styrerepresentant i det samiske senteret. Det var GNSR som i sin tid tok initiativet til et samisk senter i Gáivuotna-Kåfjord.

Gáivuona NSR startet prosesen fram mot et samisk senter midt på 1980 tallet. På slutten av 1980-tallet ble det satset på at det samiske senteret skulle samlokaliseres med daværende Manndalen Bygdehus AL. Bygdehuset endret så organisering og navn til Ája Samisk Senter BA. Det kan også nevnes at saken om det som den gang ble benevnt som et samisk tun i Manndalen ble reist allerede på sameforeningas stiftelsesmøte i 1977.

Les GNSRs høringsuttalelse som PDF fil

Høring - Ája vedtekter 15.01.06

Les vedtektsforslaget fra styret i Ája

Vedtektsforslag - 121205

 

Kommentarer