Carsten Smith i Cáhpput, Gáivuotna

NRK og Smith overk

"Samerettens far", Carsten Smith, var 9. februar på besøk i Cáhpput- Svartskogen i Manndalen, Kåfjord. Cáhpput er det første samiske kollektivt eide landområdet i Norge. Det er en god følelse å være her, uttalte Smith. Smith var i Kåfjord for å holde foredrag for samerettsutvalget.

Carsten Smith er tidligere høyesterettsjustitiarius. Han var leder av norges høyesterett på samme tid som Manndalens befolkning fikk eiendomsretten til Cáhpput ved en dom i 2001. Smith var leder av det første samerettsutvalget fra 1980. Siden den gang har han jobbet mye med samske rettighetsspørsmål, bl.a. laget han i 1990 en utredning om sjøsamiske fiskerettigheter.

Foredraget han holdt for samerettsutvalget handlet om arbeidet med nordisk samekonvensjon, som han har ledet. Konvensjonsutkastet er nå klart og skal behandles i sametingene og riksdagene i Norge, Sverige og Finland.
Tor Mikalsen, leder i Gáivuona NSR, var guide for Smith på turen til Cáhpput. Reporter for NRK Sámi Radio, Klemet Anders Sara, var med for å gjøre radiointervju.

NRK og Smith hel


NRK og Smith overk


Smith og Mikalsen