Årsmøte og jubileumsfest

 

Redigert Koftenakke


Lørdag 31. mars kl 14.00 er det årsmøte i Gáivuona Sámesearvi på Ája samisk senter. Vanlige årsmøtesaker.
Om kvelden kl 20.00 er det jubileumsfest på sjøburesturangen.

Årsmøte i Gáivuona Sámesearvi
Tid: Lørdag 31. mars kl 14.00
Sted: Ája samisk senter

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og skriver
3. Styrets årsmelding
4. Årsregnskap med revisjonsberetning
5. Budsjett 2006
6. Innkomne saker
7. Medlemskontigentens størrelse
8. Valg

Jubileumsfest for Gáivuona sámesearvi
Lørdag 31. mars kl. 20.00

I år er det 30 år siden sameforeninga i Kåfjord ble stiftet. I den anledning holder vi jubileumsfest lørdag 31. mars på sjøburestaurangen i Manndalen. Det blir middag, mimring og musikk.
Inngang er gratis for medlemmer og inviterte. Middagen kommer på 200-250 kroner.

Bures boahtin!
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

_______________