Årsmøte Gáivuona Sámesearvi NSR

 

view

 

Det blir årsmøte i Gáivuona NSR fredag 31 mars. kl 19.00 på Àja samisk senter. Innkalling vil bli sendt ut i hht. vedtektene:

Saker som ønskes tatt opp av medlemmer utenom de ordinære sakene må være styret skriftlig i hende styret senest 1 uke før årsmøtet i følge vedtektene.

Bures boahtin/velkommen gamle og nye medlemmer!

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og skriver
3. Styrets årsmelding
4. Årsregnskap med revisjonsberetning
5. Budsjett 2006
6. Vedtektsendringer
7. Innkomne saker
8. Medlemskontigentens størrelse
9. Valg

Til valgkomiteen ble i fjor valgt:
Janne Hansen (leder) tlf 92 08 35 03 mail: janne.hansen@ajasamisksenter.no
Edel Olsentlf 97 04 47 34 mail: edel@riddu.com
John Lyngstad tlf 99 71 10 87 mail: john.lyngstad@c2i.net

Valgkomiteen ønsker innspill fra medlemmene

De som ble valgt til styret i fjor er:
Leder: Tor Mikalsen, mail: tor@gronne.no
Nestleder: Bill Pedersen, mail: bnp022@student.uit.no
Sekretær: Camilla Brattland, mail: camilla.brattland@gmail.com
Styremedlem: Cecilie Grape, mail: cecilie@riddu.com
Styremedlem: Steinar Larsen, mail: metfeten@start.no
1. vara: John Lyngstad
2. vara: Rita Lindvall
3. vara: Lars Nilsen

Regnskapsfører: Sauli Guttorm
Revisorer: Klemat Anders Sara og Per Kristian Isaksen

Ellers skal vi velge representant til Årsmøtet i Ája og delegater til
NSR landsmøtet.

 

Kommentarer