Innkalling til medlemsmøte

NSR logo rød

Det innkalles med dette til medlemsmøte i Gáivuona Sámesearvi NSR

Dato: Onsdag 6. mars
Tid: 18.00
Sted: Senter for nordlige folk, Manndalen
.


Saker til behandling:

Forslag på kandidater til valgliste for NSR Gáisi valgkrets. Felles nominasjonsmøte for alle lokallagene i kretsen vil bli avholdt 17. mars.

Med vennlig hilsen
Henrik Olsen
Leder