Artikler

Tospråklighetsmidlene - Kåfjord kommunes nye salderingspost

Årsmøteuttalelse fra Gáivuona NSR 29.01.05

 

Gáivuna NSR beklager sterkt at Kåfjord kommune i kommunestyremøte 17.desember 2004 vedtok å svekke det direkte språkarbeidet i kommunen. Dette ble gjort gjennom å fordele ca 400.000 kroner av tospråklighetsmidlene til bl.a helsesenteret i Birtavarre og Manndalen skole.

Demokratiet i Finnmarksloven - Kronikk av Tor Mikalsen

Tor Mikalsen 210705

Kronikk av Tor Mikalsen

Sametingskandidat for NSR Nord-Troms

Hva er grunnlaget for Finmarksloven? Hva vil det si at samer er et urfolk i Norge? Debatten om Finnmarksloven viser at saken kan virke uoversiktlig. Jeg vil trekke fram noen momenter som bør ligge til grunn for debatten.

KrF- en trussel mot samisk språk i Gáivuotna/Kåfjord?

Det er nedslående å høre argumentasjonen fra KrF i Gáivuotna/Kåfjord i forkant av Kåfjord kommunestyres behandling av saken om den samiske barnehagen. Odd Harald Fagerli (KrF) hevder i NRK Troms og NRK Sámi Radio mandag 27.06.05 at en egen samisk barnehage vil splitte befolkningen i Gáivuotna/Kåfjord. Denne argumentasjonen tar vi i avstand fra både lokalt og sentralt i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Satsing på kyst- og fjordfiske!

Uttalelse fra årsmøtet i Gáivuona NSR 29.01.05 Fiske langs kysten og i fjordene har til alle tider vært en av hovednæringene for den samiske befolkning. Dette fisket foregår med relativt små båter og passive redskaper, noe som gir økologisk riktig beskatning og høy verdiskaping per kilo fisk.

Levert av Frifugl Design AS