Artikler

Har du spist MALLAS i det siste ?

Det er blitt vanlig at folk spiser bidos i dag i mange hjem og det serveres ofte som lokal tradisjonsmat i reiselivet. Men bidos er et nytt ord for mange sjøsamer. Her hos sjøsamene i Storfjord heter det MALLAS.

Otertun, et samisk / kvensk møtested i Storfjord.

 

Anne Dalheim


På presidentkandidat for NSR, Aili Keskitalos rundreise i Nord- Troms, tok vi opp behovet for et samisk / kvensk møtested i kommuner. Og det er et stort behov for et flerkulturelt flerbrukshus i Storfjord kommune.

Tilbakefør kystens ressurser!

Tor Mikalsen 210705

Av Tor Mikalsen, 1. kandidat til sametingsvalget i Nord-Troms (NSR)

Fiskeriminister Ludvigsen fører en fiskeripolitikk som ikke bare er distriktsfiendtlig, men også ulønnsom.

Aili Keskitalo- Samekvinne som kan, tør og vil…..

 

Aili


Av Anne Dalheim,
NSRs 2. kandidat til sametingsvalget i Nord-Troms

Dette året har det vært stor fokus i media på kvinnefravær i næringslivets styrer og råd. En kan også se en overvekt av menn i offentlige oppnevnte utvalg, styrer og råd. Og lederposisjoner innehas som oftest av menn i dag.

Vår kulturskatt, historier om fjordfolket

Leserinnlegg av Anne Dalheim
2.kandidat til Sametingsvalget
NSR Nord-Troms

I Framtid i Nord har Jermund Johansen nettopp skrevet en historie om Predikanten på Røst som falt ned i graksefatet.

Egen lov for sjøsamen

Kronikk av Tor Mikalsen
NSR Nord-Troms

Fiske langs kysten og i fjordene har i flere tusen år vært en kulturbærer og en av hovednæringene for den samiske befolkning. Samene som gruppe har gjennom sin bruk av sjøen uten tvil ervervet seg rettigheter til fiskeressurser. NSR vil få disse rettighetene stadfestet i en egen lov om rett til fiske m.m.

Fritt fram for fryseboksfiskerne?

Tor Mikalsen 210705

Av Tor Mikalsen
1. kandidat Sametingsvalget
NSR Nord-Troms
03.08.05

Turistfisket har vært debattert flittig i media i det siste. Også i mange samiske områder er turistfisket en betydelig næring. Men turister som fyller frysebokser med filet er til skade både for reiselivet og bærekraftig forvaltning av lokale fiskebestander. En reportasje i Fiskeribladet 5. juli og intervju med fisketurister i andre aviser har dokumentert at dette problemet er reelt.

NSR vil ha Lyngen som nasjonal laksefjord

Fiskeriminister Svein Ludvigsens uttalelser i Nordlys 2. august om at Høyre går i mot Lyngen som nasjonal laksefjord, er beklagelig, men ikke uventet fra den kanten. Oppdrettsinteressene ønsker ikke nasjonal laksefjord fordi det vil hindre etablering av nye fiskeoppdrett i Lyngenfjorden.

Husk Samemanntallet før 31. mai

Etter pinse har du bare knapt to uker til å melde deg inn i samemanntallet, dersom du vil stemme ved sametingsvalget i år. Fristen er 31.mai.

Aili Keskitalo på valgturne i Nord-Troms

Aili%20Keskitalo%202[1]

29. og 30. august var NSRs presidentkandidat, Aili Keskitalo på valgturne i kretsen. 1. kandidat Tor Mikalsen og 2. kandidat Anne Dalheim viste henne Nord-Troms

Levert av Frifugl Design AS