Artikler

Fiske som urfolksrett

 

Sjark

Av Tor Mikalsen

Sametingsrepresentant, NSR

Kystfisker Svein Johansen har i den siste tiden debattert samiske fiskerettigheter med bl.a. forskerne Eythórsson og Nilsen i Nordlys. Jeg kan bare slutte meg til Eythórsson når han 24.02 oppgitt sier at hvis Johansens og andres konspirasjonsteorier om ILO 169 skulle vise seg å stemme, står vi foran en skandale av uante dimensjoner.

Carsten Smith i Cáhpput, Gáivuotna

NRK og Smith overk

"Samerettens far", Carsten Smith, var 9. februar på besøk i Cáhpput- Svartskogen i Manndalen, Kåfjord. Cáhpput er det første samiske kollektivt eide landområdet i Norge. Det er en god følelse å være her, uttalte Smith. Smith var i Kåfjord for å holde foredrag for samerettsutvalget.

Samerettsutvalget i Gáivuotna 7. februar

Vuonan

Samerettsutvalget inviterte til åpent møte på Ája samisk senter i Gáivuotna-Kåfjord 7. februar. Samerettsutvalget har fått i oppgave å vurdere den rettslige stillingen til den samiske befolkningen når det gjelder retten til land og vann i samiske områder sør for Finnmark. Forholdet rundt sjøsamiske fiskerettigheter ble den viktigste saken på møtet.

Tale Sámi álbmotbeaivvi Gáivuotna

Tor Mikalsen 05-thumb

I sin tale på Sámi álbmotbeaivi i Gáivuotna snakket sametingsrepresentant Tor Mikalsen om Ája samisk senter, sjøsamiske rettigheter, samisk helbredertradisjon og samisk språk. Han sa blant annet at flerspråklighet gjør folk kreativ og litt mer intelligent.

Sámi álbmotbeaivi i Nord-Troms 2006

 

sami+flavda_134x100

Mandag 6. februar feires Samefolkets dag. I Gáivuotna-Kåfjord feires dagen på Ája samisk senter. I Storfjord markeres dagen på Otertun kl 17.00. I Nordreisa markeres dagen på Nordreisa videregående- Ráissa joakttkaskuvla.

Les mer om feiringa på Ája
Les mer om feiringa i Nordreisa

Dramatisk vedtektsforslag om Ája samisk senter

Lite_Aja[1]

Styret i Ája samisk senter har sendt forslag om nye vedtekter på høring. Gáivuona NSR mener forslaget er uakseptabelt ettersom det legges opp til at samiske organisasjoner ikke lenger skal ha styrerepresentant i det samiske senteret. Det var GNSR som i sin tid tok initiativet til et samisk senter i Gáivuotna-Kåfjord.

Geir Tommy Pedersen medlem i strukturutvalget

GTP


Geir Tommy Pedersen fra Gáivuotna-Kåfjord er valgt inn i utvalget som skal evaluere strukturtiltakene for fiskeflåten, og fremme forslag til framtidig fiskeripolitikk. Geir Tommy Pedersen er student ved fiskerihøgskolen i Tromsø og bosatt i Karasjok. Han er medlem av samerådet og er tidligere mangeårig sametingsrepresentant for NSR Nord-Troms.

Les pressemeldingen fra fiskeridepartementet her

Sametinget åpner kontor i Kåfjord

Lite_Aja[1]

Det er veldig gledelig at Sametinget har fått kontor i Nord-Troms, sier sametingsrepresentant Tor Mikalsen. Det er tre stillinger med ansvar for samiske kulturminner i Troms som nå er flyttet til Ája samisk senter. Det er svært viktig at statlige/regionale arbeidsplasser også etableres i små kommuner. Sametinget har har vært bevist på å fordele stillinger geografisk og dette må fortsette. Økningen av fagstillinger ved Ája vil gi positive ringvirkninger for hele Nord-Troms. Les mer hos Sametinget

Urfolk møter urfolk

camilla_brattland_articlethumbnail[2]

Sekretær i GNSR og festivalleder i Riddu Riððu, Camilla Brattland, er i denne uka på en urfolksfestival Taiwan. Det er hakkafolket i sør Taiwan som har invitert Riddu Riððu til deres festival. Hakkafolket, som er en av flere urfolksgrupper på Taiwan, ønsker å dele Riddu Riððu sine erfaringer med kultur og identitetsarbeid bland ungdom. De ønsker også å knytte nærmere bånd til samene i Norden.

Les mer på sidene til Riddu Riððu Festivála

Riktig å gi mer til kystflåten

kutter

Av Tor Mikalsen, sametingsrepresentant NSR

På et felles styremøtet for arbeiderpartiet i Nord-Norge 30. oktober, ble det gjort et fiskeripolitisk vedtak som innebærer å overføre kvoteandeler fra havgående til kystnær flåte. Til tross for at dette er nye takter fra AP, har vedtaket fått lite oppmerksomhet i media.
Les mer i Nordlys

Levert av Frifugl Design AS