Artikler

Heftet 'Sjøsamisk klesbruk i gamle Lyngen'

 

P1050269

 

Gáivuona Sámesearvi stod for arbeidet med rekonstrueringa av Lyngenkofta. I 1995 ble kildematerialet gitt ut i et hefte. Heftet er nå utsolgt og vi har lagt teksten ut på nett. Spesielt kapitlene som omhandler enkeltplagg og deler er illustrert med bilder.

Les den spennende historia om Lyngenkofta her

 

Vil du bli ny samisk veiviser?

Ofelas1

Det skal plukkes ut tre nye, spreke og engasjerte samiske veivisere for skoleåret 2006/2007. Du kan nå være med på å informere og inspirere ungdommer i landet til å få mer kunnskap om det samiske samfunnet. Det er avsatt midler til 3 stipender på inntil kr. 150.000,- per år. En veiviser fra Nord-Troms hadde vært flott.

Les mer hos infonuorra

Riddu Riddu programmet 2006

 

Riddu-Riddu-plakat_150 2006


Riddu Riððu festivála i Kåfjord arrangeres i år for 15. gang. Festivalen presenterer et sterkt urfolksprogram med flere nye programdeler og med markante artister fra ulike regioner. Av samiske artister opptrer bl.a. Mari Boine og Adjagas. Internasjonale artister kommer bl.a. fra Alaska, Karelen, Sør-Afrika og Japan.

Les mer hos Riddu Riððu
Årets festivalavis kan også bestilles fra riddu@riddu.com

Werner Kiil positiv til samiske navn

Lyngen+kommunevåpen_70x81

Ordfører i Lyngen, Werner Kiil vil gjerne ta i bruk det samiske navnet på Lyngen kommune, Ivgu suohkan. Vi har så pass dype røtter i det samiske, at det vil være riktig, sier han. Det er sametingsrepresentant Tor Mikalsen i Norske Samers Riksforbund (NSR) i Kåfjord som foreslår at kommunene i Nord-Troms bør bruke sine samiske navn ved siden av det norske.

Les oppslaget i NRK Troms

Nytt styre i Gáivuona Sámesearvi

 

GS Koftenakke

 

Gáivuona Sámeseravi (GS) holdt årsmøte, 31. mars, på Ája samisk senter. Følgende styre ble valgt: Leder, Tor Mikalsen, nestleder Edel Olsen, sekretær Janne Hansen, kasserer Camilla Brattland og styremedlem Lars Nilsen.

Samisk i Storfjord og Lyngen

 

Ann-Mari Thomassen

 

Sametingetsrepresentant og leder i tilskudsstyret, Ann-Mari Thomassen (NSR), går inn for at Lyngen og Storfjord blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk.
Les artikkelen i Framtid i Nord

Informasjonsmøte ang Sametinget i Lyngen

 

Lyngen+kommunevåpen_70x81

Sametingets tilskuddsstyre avholder møte på Lyngsseidet Gjestegård torsdag 30. og fredag 31. mars. I den forbindelse inviterer Sametinget til åpent informasjonsmøte på FabLab (Polleidet) i Lyngen, 30. mars kl. 19.00.

Ledelsen i Fiskarlaget svikter kysten

 

Tor M 2003 Hode thumb

 

Av Tor Mikalsen
Norske Samers Riksforbund (NSR)

Lederen i at Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, sa i media 23. mars at de godtar oljeboring så nært land som 35 kilometer. En kan virkelig spørre hvilke interesser det er ledelsen i fiskarlaget representerer. Er fiskarlaget og og oljeselskapene i samme båt?

Årsmøte Gáivuona Sámesearvi NSR

 

view

 

Det blir årsmøte i Gáivuona NSR fredag 31 mars. kl 19.00 på Àja samisk senter. Innkalling vil bli sendt ut i hht. vedtektene:

Saker som ønskes tatt opp av medlemmer utenom de ordinære sakene må være styret skriftlig i hende styret senest 1 uke før årsmøtet i følge vedtektene.

Bures boahtin/velkommen gamle og nye medlemmer!

8. mars

Yin_yang.svg

" Kvinner og menn skal ha de samme rettigheter, men det betyr ikke alle skal bli like."

Sametingets likestillingspolitiske redegjørelse ble debattert i Sametingets plenum 3. mars. Dette innlegget fra debatten i Sametinget kan passe å publisere i anledning den internasjonale kvinnedagen.

Levert av Frifugl Design AS