Artikler

Samefolkets dag 2007

sameflagg95w

Tirsdag 6. februar feires Samefolkets dag. I Gáivuotna-Kåfjord foregår hovedfeiringen på Ája Samisk Senter. Det blir poesi og billedutstilling med forfatter og billedkunstner Marry Ailonieidda Somby . Generasjonskoret fra Kåfjord med Liv Rundberg i spissen opptrer. I Nordreisa er det samisk markeringsuke på den videregående skolen.

Lene Hansen leder NSR på Sametinget

 

Lene Hansen 94px


Lene Hansen er valgt som ny parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund. Hun er innvalgt på Sametinget fra valgkrets 8 Midt-Troms, men er fra Manndalen i Nord-Troms. Rita-Alise Porsanger fra valgkrets 13, Sør-Norge er valgt som parlamentarisk nestleder og Roger Pedersen fra valgkrets 10, Nordre Nordland som medlem i parlamentarisk lederskap.

Medlemsmøte i Gáivuona Sámesearvi

Redigert Koftenakke

Medlemsmøte i Gáivuona Sámesearvi onsdag 8. november kl 19.30 på Ája samisk senter. Saker er rapport fra arbeidet i Sametinget og ting som skal opp på neste plenum. Bl.a. budsjett 2007, internasjonal melding og sametingsplanen 2006-2010. Vi diskuterer også nye saker for Sametinget og foreninga, f.eks at foreninga fyller 30 år i april 2007.

Samekonferansen i Troms 2006

Fylke griffel

Troms fylkeskommunes samekonferanse 2006 arrangeres på Radisson SAS hotell 26. og 27. oktober. Årets tema er: Nordområdepolitikken - også for samene? Konferansen er en arena hvor organisasjoner, institisjoner og offentlig forvaltning kommer sammen for å drøfte aktuelle samepolitiske utfordringer.

Verddeseminar i Kvænangen

Gammene olgola

Gammene Navuonna Siida i Sørstraumen arrangerer lørdag 23.09 kl. 12.00 et seminar om verddetradisjonen. Det blir foredrag, film og debatt. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Al Gore, Barentshavet og ubehag

Olje og gass

Av Tor Mikalsen, Sametingsrepresentant, NSR

I disse dager presenteres Al Gores film «En ubehagelig sannhet» i Norge. Både både statsminister og miljøvernminister lovpriser Gore for hans film om trusselen fra globale klimaendringer. Men føler de selv noe ubehag?

Skadet av lærdom

Samiske dialekter

Denne artikkelen i "Solabladet" var så bra at den burde vuonan sine lesere også se. Den tar debatten om samisk i den norske læreplanen på kornet. " Min sønn har lært seg alvisk og datteren min teller på koreansk. Andre barn kan navn på alle Pokemon-figurer uten at foreldre insisterer på at nå er kunnskapsbegeret full t."

Sametinget må delta i fordelingen av distriktskvoter

 

kutter-båt

Norske Samers Riksforbund (NSR) stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget om å etablere en prøveordning med distriktskvote for torsk. NSR mener at Sametinget skal ha en aktiv rolle i forvaltningen av prøveordningen.

Riddu 2006 - bilder

Riddu-Riddu-plakat_150 2006

Under Riddu Riððu festivalen 2006 i Kåfjord ble det gjennomført 95 ulike arrangement, med til sammen 9504 besøkende. Selv om besøkstallet gikk noe ned fra 2005, var festivalen meget vellykket. I vårt galleri har vi lagt inn ca 60 bilder fra festivalen.

Gå til Galleri RR 2006

Mer om festivalen 2006 på Riddus hjemmeside eller bilder og tekst i Tromsø By eller billedserie i Nordlys

Landsmøte i NSR 2006

NSR logo rød

Norske Samers Riksforbund avholdt landsmøte i Varangerbotn og Tana 9.-11. juni. Landsmøtet behandlet bl.a. uttalelse til Nordisk samekonvensjon og NSRs nordområdepolitikk. Silje Muotka fra Alta/Nesseby ble enstemmig valgt som ny leder i NSR.
Les Muotkas tale til landsmøtet her
Se bilder fra landsmøtet i galleriet

Levert av Frifugl Design AS