Artikler

Lær å sy Kvænangenkofte 16. juli - 3. aug

 

luhkka

Vil du lære å sy kofte fra Kvænangen/Loppa, belte som hører til, eller luhkka? Gry Fors holder to kurs på Kjækan skole i sommer, hvis det blir nok påmeldte.
Kurs i beltesøm: 16. - 20. juli. Kursavgift kr. 600,-.
Kurs i koftesøm og luhkka: 21. juli – 3. august.
Du velger om du vil sy luhkka eller kofte. Kursavgift kofte kr. 1000,-, luhkka kr. 400,-.

Sametingsmøter mai 2007

 

Sametinget mindre

Ved å følge linken under kan du lese om plenumssamlingen på Sametinget i mai. Saker som var oppe var bl.a. strukturmelding for fiskeriene, likestillingspolitisk redegjørelse, rapport fra tilskuddstyret og ny plan-og bygningslov. Artiklene inneholder en kort introduksjon til noen av sakene og innlegg som Tor Mikalsen holdt i saken.
Gå til mappe Sametingsmøter mai 2007

Svar til Helga Pedersen

 

Tor Mikalsen 210705-1

Av Tor Mikalsen
Sametingsrepresentant, NSR

Fiskeri-og kystminister Helga Pedersen svarer 24. mai på mitt innlegg "Lys - i kæm sine hus?". Innledningsvis prøver hun å rettferdiggjøre forslaget til strukturpolitikk for fiskeflåten med å vise til at noen mener regjeringa går for langt, mens andre mener de går altfor kort.

Fiskeriministeren til motmele mot NSR

 

helga


Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen svarer i et leserbrev på Tor Mikalsens innlegg "Lys i kæm sine hus?". Hun argumenterer for struktureringen i flåtegruppen 11-15 meter og angriper NSR for å ha sett seg blinde på struktursaken i forhold til andre fiskerisaker.

Lys - i kæm sine hus?

 

sjark

Av Tor Mikalsen
Sametingsrepresentant, NSR

Sametinget behandler Stortingsmeldingen om strukturpolitikk for fiskeflåten den 23. mai. Stortinget skal behandle saken før sommerferien. Sametinget har tidligere gått sterkt i mot flere av forslagene i meldingen. Spesielt gjelder dette å tillate oppkjøp av ekstra kvoter i flåtegruppen 11-15 meter.

Vårsesjonen i Sametinget

 

Plenumsrom1a


Sametingets komitémøter tar til tirsdag 8. mai og avsluttes fredag 11. mai. Plenumssamlingen holdes 22. til 25. mai. Saker til behandling er blandt annet Sametingets reviderte budsjett for 2007, Stortingsmeldingen om strukturpolitikk for fiskeflåten, Prinsipper for opplæringen i Læreplanverket for Kunnskapsløftet – samisk, og Plan- og bygningsloven.

Årsmøte og jubileumsfest

 

Redigert Koftenakke


Lørdag 31. mars kl 14.00 er det årsmøte i Gáivuona Sámesearvi på Ája samisk senter. Vanlige årsmøtesaker.
Om kvelden kl 20.00 er det jubileumsfest på sjøburesturangen.

Møter i Sametinget feb-mars 2007

Sametinget mindre

Ved å følge linken under kan du se hva som skjedde på siste plenumssamling i Sametinget. Ingressene til innleggene gir kortversjoner av de fleste sakene som var til behandling. I innleggene omtales ellers blant annet oljevern, strukturering i fiskeriene, SUF, satsing på samisk språk, museumsorganisering i Nord-Troms, avtale om verneplanarbeid, kongekrabbe og klimaendringer.

Gå til mappe Sametingsmøter feb-mars 2007

Olje for enhver pris

 

Oljesøl

Av Tor Mikalsen
Sametingsrepresentant, NSR

I disse dager pågår en av de mest kystnære oljeboringene noen sinne på norsk sokkel. Oljeriggen Nucola står 44 km fra land, og den kan ses fra Nordkapp. Et oljesøl derfra vil kunne nå et av Nord-Europas største fuglefjell i løpet av bare ca 30 timer. Boretillatelsen ble gitt selv om Statens forurensingstilsyn (SFT), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk polarinstitutt var i mot.

Vellykket seminar om Valkeapää

 

Vindens veier ailuhas


Seminaret om forfatteren og multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää i Skibotn, 1. februar, var meget vellykket. Vi fikk et spennende innblikk i Valkeapääs litteratur, joik og bildekunst. Seminaret ble arrangert av Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Stiftelsen Lásságammi.

Levert av Frifugl Design AS