Artikler

Konferanse om gigantkraftlinje

 

Monstermast


Forum for natur og friluftsliv i Troms og i Finnmark arrangerte 6. mars en konferanse om kraftledninga på 420 KV som er planlagt fra Balsfjord til Hammerfest. Inngrepet er sagt å være større enn sju Altakraftverk. Tor Mikalsen representerte NSRs sametingsgruppe på konferansen.

Sametingsmøter februar 08

 

Sametinget m furu lav


Sametingets komitémøter holdes på Sametinget og tar til tirsdag 11. februar og avsluttes torsdag 14. februar. Plenumsmøtene holdes 25. til 29.februar.

Sámi álbmotbeaivi 2008

sameflagg95w

Det var storstilt feiring av Samefolkets dag, 6. februar i Kåfjord. Konserten med Mari Boine og Generasjonskoret fra Kåfjord trakk ca 150 mennesker. Tidligere på dagen var det flaggheising ved Ája Samisk senter i Manndalen, med påfølgende joikekonsert med Inga Máret Gaup Juuso fra Karesuando for barnehage og skole.

Land og vann i Troms og sørover

 

Sameretten_NOU14


I tilknytning til at Samerettsutvalget sør for Finnmark la frem sin innstilling ble det arrangert en større konferanse 10.-11. desember i Tromsø. Konferansen satte fokus på Samerettsutvalgets forslag og på nye forvaltningsregimer og demokratiforståelse. Utvalgets forslag ble også sett i lys av erfaringene med Finnmarksloven. Konferansen trakk over 300 deltakere og var meget vellykket.

Sametingsmøter november 2007

 

Sametinget

Ved å følge linken under kan du lese om plenumssamlingen på Sametinget i november. Saker som var oppe var bl.a. bruk av samefolkets fond, Sametingets budsjett, Sametingets jordbruksmelding og Sametingets utmarksmelding. Artiklene inneholder en kort introduksjon til sakene og innlegg som Tor Mikalsen holdt i saken.
Gå til mappe Sametingsmøter november 2007

Komite og plenumsmøter i november

 

Plenumsrom1a


Sametingets komitémøter holdes på Sametinget og tar til tirsdag 13. november og avsluttes torsdag 15. november. Plenumsmøtene holdes 26. til 30. november.

Samisk ungdomstreff i Karesuando 18.- 20. okt

 

Lars Miguel Utsi


Samisk ungdom fra norsk, svensk, finsk og russisk side av grensen inivteres til samisk ungdomstreff "Gávnnadeapmi" som finner sted i Karesuando 18. - 21. oktober 2007. Deltakerne må være 18 år. Mer informasjon om påmelding finner du hos NSR

Komité- og plenumsmøter på Sametinget

 

Sametinget mindre

Sametingets komitémøter tar til etter lunsj onsdag 12. september og avsluttes fredag 14. september. Mandag 10. september fram til lunsj onsdag 12. september er satt av til gruppemøter.
Plenumsmøtene finner sted 24.-28. september.

Les mer her

Riddu Riđđu 2007

 

Riddu

Riddu Riđđu festivalen 2007 foregår 12-15 juli. Spennvidde og intensitet er stikkord for årets musikkprogram. Langveisfarende artister er punkgruppa Blackfire fra USA og Wai fra New Zealand. Av samiske artister kommer Vajas, Johan Kitty Band og Tina Sanilla. Få med deg egenproduksjonen Riddu Rock Sirkus. Ellers blir det barnefestival, kunstutstilling, filmprogram, teater, seminarer, kurs og mye mer.
Les mer hos Riddu Riđđu

En moderne planlov og urfolkshensyn

 

Norges Lover

Av Tor Mikalsen
Sametingsrepresentant, NSR

I forslaget til ny plan- og bygningslov gis Sametinget generell innsigelsesrett i arealplaner som kan ha vesentlig betydning for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Begrunnelsen for at Sametinget bør få innsigelsesrett er at samene er et urfolk i Norge. Som urfolk har samene den samme retten som nordmenn til å bevare og utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv.

Levert av Frifugl Design AS