Artikler

Lyngenfjorden som torskeoppdrettsfritt område

oppdrettsanlegg

Sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) har foreslått at Lyngenfjorden skal bli torskeoppdrettsfritt område. Saken er knyttet til Fiskeridirektoratets forslag angående problemene med torskeoppdrett. Sametingsrådet vil gi respons på februarmøtet 2009.

Same AP og torskeoppdrett

 

torsk tett

Aili Keskitalo, Presidentkandidat NSR
og Tor Mikalsen, Sametingsrepresentant NSR

På et folkemøte i Storfjord 6. november 2008 kom det fram at Sametinget har skrevet et brev til fiskeridepartementet angående torskeoppdrett. For noen uker siden etterlyste Storfjord sameforening sametingspresidentens (AP) engasjement angående torskeoppdrett i Storfjord.

Odd Geir Fagerli og "fakta"

 

mikalsentor.jpg.

Av Tor Mikalsen
Sametingsrepresentant (NSR)

Odd Geir Fargerli ba meg i et leserinnlegg 19.oktober om å sjekke fakta i torskeoppdrettssaken før jeg uttaler meg. Jeg synes jeg har ganske god oversikt i denne saken. Uansett mener jeg det er riktig å reagere på en sak ut fra de opplysninger som kommer fram i media. En av medias roller er jo nettopp å være en kanal for politiske debatter.

Samerettsutvalget - Troms konferanse

 

Sameretten_NOU14

Troms fylkeskommune og KS Troms og Finnmark inviterer til åpen dialogkonferanse 4. september på Rica Ishavshotell, Tromsø. - Innstillingen fra samerettsutvalget II vil kunne få stor betydning for fremtidig forvaltning i Troms, både regionalt og lokalt. Derfor er det viktig å få til en bred og involverende prosess i høringsprosessen, sier Paul Dahlø.

Les mer hos Troms fylkeskommune

Sommerprat på nsr.no

tor med multer

På nettsidene til Norske Samers Riksforbund kan du lese sommerprat med sametingsrepresentanter og tillitsvalgte i NSR. Sametingsrepresentant Tor Mikalsen ville tatt Sofia Jannok med på multemyra. Han har en ganske lur begrunnelse for nettopp det valget.

Seismikk-snikksnakk fra AP

 

Seismikk-kart

Av Tor Mikalsen
Sametingsrepresentant, NSR
Fiskeriorganisasjonene, Sametinget og en samlet miljøbevegelse har protestert mot seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen. Så langt for døve ører. Hensynet til plankton, fiskelarver, voksen fisk eller kystsamfunn stiller langt bak hensynet til oljebransjen.

Guohppárnorsk på NRK P2

nrk

Gohppárnorsk var hovedsak i Språkteigen på NRK P2 19. mai. I tillegg til Tor Mikalsen deltok språkforsker Åse Mette Johansen fra Manndalen i programmet.

Tar tilbake guohppárnorsken

 

Tor Mikalsen 210705 417k


Den samisk-influerte norsken, som har vært snakket på kysten av Nord-Norge, er i ferd med å forsvinne og høres nå nesten bare i revyer. Sametingsrepresentant Tor Mikalsen ønsker å få denne dialekten frem fra glemselen.

Åsmøte i Gáivuona Sámesearvi

Redigert Koftenakke

Årsmøtet i Gáivuona Sámesearvi valgte Janne Hansen som leder. Hun har med seg Sara Lervoll, Henrik Olsen, Håkon Eriksen og Tor Mikalsen i styret. Janne Hansen er også varamedlem til landsstyret og medlem av NSRs sentrale programutvalg for sametingsvalget 2009.

Sametingssamling februar 2008

Plenumsrom1a

Ved å følge linken under kan du lese om plenumssamlingen på Sametinget i februar. Saker som var oppe var bl.a. Sametingets årsmelding, verdiskapningsprogram for kombinasjonsnæringer og Miljø- og arealpolitisk redegjørelse. Artiklene inneholder en kort introduksjon til sakene og innlegg som Tor Mikalsen holdt i saken.

Gå til mappe Sametingsmøter februar 2008

Levert av Frifugl Design AS