Álgusiidu - Startside

Samisk språk-, mat- og duodjidager i Manndalen

Koftedager

I Kåfjord jobber vi med å revitalisere samisk språk, og det er stort behov for å etablere flere språkarenaer. Ivgu Sámisearvi arrangerer et lavterskeltilbud, for å få styrke samisk muntlig, hvor vi samtidig kan ivareta våre tradisjoner innenfor mat og duodji.

I den samiske språk og kulturuka gjennomfører vi fire ulike kurs i løpet av en uke. Kursene er:

Čoarveniibi – Hornkniv                                3-7 juli
Geassegáktegoarrun – Sommerkoftesying  3-7 juli
Niibeboagan – Knivbelte                               5-7 juli
Sámi borramušat – Samisk mat                    5-7 juli

Innkalling til medlemsmøte

NSR logo rød

Det innkalles med dette til medlemsmøte i Gáivuona Sámesearvi NSR

Dato: Onsdag 6. mars
Tid: 18.00
Sted: Senter for nordlige folk, Manndalen
.


Protokoll fra årsmøte i Gáivuona Sámesearvi 2012

 

NSR Logo


Sted: Senter for nordlige folk, Manndalen
Dato: 03.12.12
Tid: 20.00

Sære samer som provoserer

 

GTP


Av Geir Tommy Pedersen. 1. kandidat NSR, Gáisi valgkrets.

Er det slik at vi samer har like rettigheter som andre?
Til det er det kun ett svar: NEI! Det er langt igjen.
Med sønderskutte samiske skilt i minnet. Like rettigheter?

Siv, samer og samehets

Honningsvåg

Av Geir Tommy Pedersen. 1. kandidat NSR, Gáisi valgkrets.

Denne valgkampen har vært preget av til dels sterke angrep på samiske rettigheter og Sametinget. Disse angrepene er kommet særlig godt til syne på enkelte mediers nett og kortsagt-sider hvor lesere selv får uttrykke seg. I tillegg har vi et politisk parti, Frp, som bevisst desinformerer og dermed gir større rom for usakelige ytringer.

Hvem skal ha mest å si i nord

 

GTP på kaia


Av Geir Tommy Pedersen. 1. kandidat Norske Samers Riksforbund (NSR) Gáisi valgkrets.

Nærhet gir rett. Dette er et viktig prinsipp for NSR. I Sør-Norge gjelder dette i høyeste grad, mens vi her nordpå nærmest er forhindret å bruke utmarka sørpå.

Samisk språk trenger innsats mer enn fine planer

 

Cecilie

Av Cecilie Grape, 4. kandidat for NSR i Gáisi valgkrets
Parlamentarisk leder i arbeiderpartiets sametingsgruppe, Willy Ørnebakk, beskylder i et leserbrev NSR for "å slå inn dører som allerede står åpne". Bakgrunnen er at NSR vil sette fokus på samisk språk.

Åpent møte om forskning på fiske og bruk av fjorden

 

fisker m garn


Mandag den 22. juni arrangerer Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø og Senter for nordlige folk A/S et åpent møte om forskning på fiske og bruk av fjorden. Møter er på Ája i Manndalen. Formålet med møtet er å presentere forskningen som blir gjort på fiske i både Kåfjord/Lyngen og andre sjøsamiske fjorder.

Sametingets Miljømelding

 

Portrett smalere


Sametinget behandlet 28. mai sametingsrådets Miljø- og arealmelding. Sametingsrepresentant Tor Mikalsen foreslo i mai 2007 at en slik melding burde utarbeides. Mikalsen hadde innlegg i saken og tok opp hvordan høyt materielt forbruk, det økonomiske systemet og oljeforbruket er motorer for miljøproblemene.

Ája historie - nytt senter etablert

Aja nede

Med utgangspunkt Ája samisk senter og deler Riddu-organisasjonen, er et nytt selskap Senter for nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, etablert. Selskapet har som mål å bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om ulike folk i nordområdene. Fokuset skal ligge på nordlige folk, og da særlig det sjøsamiske.

Levert av Frifugl Design AS